Privacy & Cookie statement dierencrematorium Cinta

Dierencrematorium Cinta, gevestigd aan Ippelseweg 15, 4255 HW Nieuwendijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Dierencrematorium Cinta B.V.
https://www.dierencrematorium-cinta.nl
info@dierencrematorium-cinta.nl
Ippelseweg 15, 4255 HW  Nieuwendijk
06 – 14 88 58 04
KVK 78069505

Dierencrematorium Cinta respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierencrematorium Cinta verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierencrematorium-cinta.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierencrematorium Cinta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van uw order;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Dierencrematorium Cinta verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierencrematorium Cinta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

 

Dierencrematorium Cinta gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Windows voor verwerking en opslag gegevens;
 • Snelstart voor de administratieve en financiële registratie;
 • Google voor delen gegevens tussen verschillende computers/locaties.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierencrematorium Cinta bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens verstrekt ten behoeve van een order worden maximaal 7 (zeven) jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierencrematorium Cinta verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Dierencrematorium Cinta zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierencrematorium Cinta gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast

kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door dierencrematorium Cinta en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dierencrematorium-cinta.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dierencrematorium Cinta wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierencrematorium Cinta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@dierencrematorium-cinta.nl.